Identiteitsbehoud

Identiteitsbehoud

In het kader van identiteitsbehoud dient te worden gelet op alle omstandigheden van de overgang. De enkele constatering dat de activiteiten van verkrijger en vervreemder overeenkomen, maakt niet dat de identiteit van de economische eenheid behouden blijft. De identiteit van een economische eenheid bestaat uit meerdere elementen zoals personeelssamenstelling, leiding, taakverdeling, bedrijfsvoering en/of beschikbare productiemiddelen. Dat een bedrijf(sonderdeel) na de overgang in de nieuwe onderneming geïntegreerd wordt, zorgt er niet voor dat de identiteit niet behouden blijft. Factoren die meewegen bij de vraag of er sprake is van identiteitsbehoud, zijn:

  • De aard van de betrokken onderneming (arbeidsintensieve of kapitaalintensieve sector);
  • Het al dan niet overdragen van materiële/immateriële activa, personeel, klantenbestanden, goodwill enzovoorts;
  • De mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen;
  • De duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

In sommige sectoren zullen bepaalde factoren belangrijker zijn dan andere. Zo is overgang van materiële activa in zogenoemde arbeidsintensieve sectoren zoals de schoonmaakbranche, minder van belang dan bij een onderneming waar die materiële activa juist kenmerkend zijn, zoals bij een busmaatschappij. Het onderscheid tussen kapitaal- en arbeidsintensieve sectoren is vaak niet eenvoudig. Een algemene regel blijkt ook niet uit de rechtspraak. Er zijn ook sectoren die niet als kapitaal- of arbeidsintensief aan te merken zijn. De aard van de onderneming weegt dan minder zwaar mee in de beoordeling van alle omstandigheden.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat u een jurist met kennis van zaken dient in te schakelen om uw specifieke situatie te analyseren.

Print of deel dit artikel online