Reorganisatie
Home » Diensten » Werkgever » Reorganisatie

Reorganisatie

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden
Zie het hoofdstuk ontslag voor informatie over de verschillende ontslaggronden. In deze paragraaf komen de verschillende regels aan bod die gelden bij ontslag wegens reorganisatie, in de wet bedrijfseconomische omstandigheden genoemd. Voor deze ontslaggrond moet de werkgever een ontslagvergunning vragen bij UWV WERKbedrijf. Lees meer

Toepassing van afspiegelingsbeginsel
Bij een aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen zal het UWV WERKbedrijf beoordelen of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat alle werknemers van de onderneming (of bedrijfsvestiging) per uitwisselbare functie verdeeld worden in leeftijdsgroepen. Lees meer

Herplaatsingsplicht
Zodra werkgever ermee bekend is dat de arbeidsplaats van werknemer gaat vervallen, moet hij zich inspannen voor herplaatsing. Dat veronderstelt een actieve rol van de werkgever. Het aanbieden van een collectieve bijeenkomst met sollicitatietraining, een outplacementtraject en het rondsturen van vacatures in het algemeen is daarbij onvoldoende. Lees meer

Wet Melding Collectief Ontslag
De Wet melding collectief ontslag (Wmco) bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan. Het moet dan gaan om minstens 20 werknemers op één of meer tijdstippen binnen een tijdvak van drie maanden. Deze 20 werknemers moeten werkzaam zijn binnen één werkgebied van het UWV WERKbedrijf (binnen één regio). Lees meer

Print of deel dit artikel online