Looptijd cao
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Looptijd cao

Doorgaans is de looptijd van een cao één of twee jaar. Staat er geen looptijd aangegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de cao voor de duur van één jaar is aangegaan. Cao’s, waarin specifieke onderwerpen zijn geregeld (bijvoorbeeld het pensioen of een sociaal fonds), gelden vaak voor vijf jaar.

Als cao-partijen geen looptijd zijn overeengekomen, dan moeten zij de cao opzeggen om stilzwijgende verlenging te voorkomen. Wordt de cao niet opgezegd, dan wordt de looptijd van de cao stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen termijn met de beperking dat dit ten hoogste voor één jaar geldt.

Wanneer cao’s doorwerken in de arbeidsovereenkomst, blijven bij de cao toegekende rechten en aanspraken ook na afloop van de cao gelden.

Print of deel dit artikel online