Ontslagrecht
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht

Ontslagrecht

OWL Juridisch Advies: uw adviseur in ontslagzaken
De juristen van OWL Juridisch Advies staan werknemers bij in ontslagzaken. Het is belangrijk dat u als werknemer tijdig aan de bel trekt als u merkt dat de arbeidsverhouding met uw werkgever om welke reden dan ook in zwaar weer terecht is gekomen.

Wij pakken het probleem samen met u op een praktische manier op. Creativiteit in het vinden van oplossingen is onze grote kracht en kan voor u als werknemer een zo goed mogelijke uitkomst opleveren. Als het echt niet anders kan, staan wij u bij voor de kantonrechter of helpen wij u in bezwaar of verweer tegen een vergunning van UWV.

Ontbinding door werkgever
De werkgever kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter. Wijst de kantonrechter de ontbinding toe, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op het door de kantonrechter aangewezen tijdstip.

Opzegging door werkgever
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is echter geen kwestie van een brief, die de werkgever aan de werknemer stuurt waarop het ontslag een feit wordt, zoals dat bij opzegging door de werknemer wel het geval is. Afhankelijk van de reden van de werkgever om de werknemer te ontslaan, moet de werkgever toestemming vragen aan UWV WERKbedrijf. Pas na het verkrijgen van toestemming  mag de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Het ontslag gaat niet direct in, de overeengekomen en de wettelijke opzegtermijnen moeten worden gerespecteerd. Tijdens de opzegtermijn moet de werkgever het loon blijven betalen en kan de werknemer werkzaamheden blijven verrichten. Lang niet altijd vindt de werkgever dat de werknemer aan het werk moet blijven. In dat geval wordt de werknemer vrijgesteld van werk met behoud van loon.

Print of deel dit artikel online