Ziekmelding en de bedrijfsarts
Home » Diensten » Werknemer » Ziekte en re-integratie » Ziekmelding en de bedrijfsarts

Ziekmelding en de bedrijfsarts

De werknemer dient zich ziek te melden volgens de binnen het bedrijf geldende regels. De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen als deze twijfelt aan uitspraken van de werknemer omtrent de ziekte en/of in combinatie met de duur van de afwezigheid. Een werkgever zal dit sowieso doen als de afwezigheid langer zal duren dan 6 weken, omdat de werkgever verplichtingen heeft ten aanzien van de re-integratie van de werknemer.

De bedrijfsarts kan vragen om een vragenlijst in te vullen of om op gesprek te komen. De bedrijfsarts is dus degene die beslist of iemand ziek is. Niet de werkgever. Ook niet de huisarts. Als de werknemer een uitnodiging krijgt van de bedrijfsarts is hij verplicht om daar gehoor aan te geven. Datum, tijdstip en locatie van het gesprek staan meestal vast. De werknemer heeft hier geen keuze in. Roept de bedrijfsarts de werknemer op voor een gesprek aan de andere kant van het land, zoek dan samen met de werkgever en de bedrijfsarts naar een oplossing.

Heeft een werkgever ernstige argwaan of twijfel ten aanzien van de arbeids(on)geschiktheid dan kan een (spoed)oproep soms nog op de dag van ziekmelding plaatsvinden.  De werknemer is verplicht om aan een oproep gehoor te geven. Meldt de reden van verhindering dan aan de bedrijfsarts.

Geheimhoudingsplicht
De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. De gesprekken, die werknemer met de bedrijfsarts voert, zijn vertrouwelijk. Zonder toestemming van de werknemer mag de bedrijfsarts niet over de ziekte van werknemer praten met de werkgever, huisarts of specialist. De bedrijfsarts mag alleen advies geven aan de werkgever over welk werk de werknemer nog kan doen en voor hoe lang. De bedrijfsarts mag geen uitlatingen doen over medische oorzaken aan de werkgever.

Print of deel dit artikel online