Verstoorde arbeidsverhouding
Home » Diensten » Werkgever » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Verstoorde arbeidsverhouding

Verstoorde arbeidsverhouding

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding vormen voor ontslag als er tenminste sprake is van een zodanige verstoring van de verhouding dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit betekent in de praktijk dat de werkgever de verstoring niet zelf mag hebben veroorzaakt. Bovendien moet de werkgever kunnen aantonen dat hij geprobeerd heeft om de arbeidsverhoudingen te normaliseren, bijvoorbeeld door middel van mediation. Een werkgever die zich afvraagt of een werknemer ontslagen kan worden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, doet er verstandig aan om eerst stil te staan bij de vraag of er misschien een andere ontslaggrond is die beter op de situatie aansluit.

Print of deel dit artikel online