Ontslaggronden en -route
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Ontslaggronden en -route

Ontslaggronden
De overheidswerkgever is verplicht een keuze te maken voor een ontslaggrond zodat de rechter kan toetsen of dit een deugdelijke grond is voor ontslag. De volgende opties zijn in het algemeen denkbaar:

 • Ontslag op eigen verzoek van de ambtenaar;
 • Functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • Ontslag wegens aanvaarden politieke functie;
 • Ontslag wegens bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Ontslag wegens reorganisatie;
 • Ontslag wegens ziekte;
 • Functioneel ontslag;
 • Strafontslag/disciplinair ontslag;
 • Ontslag wegens het verstrekken van onjuiste inlichtingen bij indiensttreding en/of keuring;
 • Ontslag op persoonlijke gronden;
 • Ontslag op andere gronden.

Ontslagroute
Voor hun arbeidsrechtelijke bescherming zijn ambtenaren in beginsel tot 1 januari 2020 aangewezen op de bestuursrechter, voorafgegaan door een bezwarenprocedure die geldt als een interne bestuurlijke heroverweging. Ambtenaren kunnen ook procederen tegen zogenaamde feitelijke handelingen van hun werkgevers, die voor dat doel met besluiten worden gelijkgesteld. Bij dat alles geldt als uitgangspunt ‘zonder besluit geen rechtsgevolg en zonder bezwaar en beroep geen rechtsbescherming’. Er is steeds rechtsbescherming in drie instanties: bezwaar, beroep bij rechtbank en hoger beroep bij de CRvB. De toets van de bestuursrechter is repressief, dus nadat de besluiten al genomen zijn door de werkgever. Al met al levert die combinatie van factoren een tot op het bot gejuridiseerd ambtenarenrecht op. Zeker als er links en rechts nog wat besluiten of handelingen sneuvelen na bezwaar of bij de rechter en de overheidswerkgever daarom zijn huiswerk moet overdoen.

Print of deel dit artikel online