Ontslaggronden en -route
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route

Ontslaggronden en -route

Ontslaggronden

De overheidswerkgever is verplicht een keuze te maken voor een ontslaggrond zodat de rechter kan toetsen of dit een deugdelijke grond is voor ontslag. De volgende opties zijn in het algemeen denkbaar:

 • Ontslag op eigen verzoek van de ambtenaar;
 • Functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • Ontslag wegens aanvaarden politieke functie;
 • Ontslag wegens bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Ontslag wegens reorganisatie;
 • Ontslag wegens ziekte;
 • Functioneel ontslag;
 • Strafontslag/disciplinair ontslag;
 • Ontslag wegens het verstrekken van onjuiste inlichtingen bij indiensttreding en/of keuring;
 • Ontslag op persoonlijke gronden;
 • Ontslag op andere gronden.

Ontslagroute

Sinds 1 januari 2020 zijn ambtenaren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en vallen zij onder het arbeidsrecht in plaats van het bestuursrecht. Ambtenaren kunnen daarom niet meer in bezwaar en beroep bij het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Dit betekent dat voor ontslag het UWV of de kantonrechter toestemming moet geven. De procedure bij ontslag is dus veranderd, maar de werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor ontslag.

Print of deel dit artikel online