Langdurige arbeidsongeschiktheid
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV beoordeelt volgens een toetsingskader of de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een reden mag zijn voor ontslag.

De werkgever moet aannemelijk maken dat:

  • De werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;
  • De werknemer niet binnen 26 weken* kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
  • De werknemer niet binnen 26 weken* zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
  • De werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing;
  • De termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken*) voorbij is.

(* voor AOW’ers gelden andere termijnen)

Lees hier meer over ziekte en re-integratie en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Print of deel dit artikel online