Langdurige arbeidsongeschiktheid
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Langdurige arbeidsongeschiktheid
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

UWV beoordeelt volgens een toetsingskader of de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een reden mag zijn voor ontslag.

De werkgever moet aannemelijk maken dat:

  • de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;
  • de werknemer niet binnen 26 weken* kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
  • de werknemer niet binnen 26 weken* zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
  • de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie, ook niet met behulp van scholing;
  • de termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken*) voorbij is.

(* voor AOW’ers gelden andere termijnen)

Lees hier meer over ziekte en re-integratie en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Print of deel dit artikel online