Basispakket rechten en plichten
Home » Diensten » Zeevarende » (Inter)nationale wet- en regelgeving » Basispakket rechten en plichten

Basispakket rechten en plichten

Elke zeevarende maakt aanspraak op een rechtvaardige arbeidsovereenkomst, zodat de zeevarende wordt betaald voor zijn diensten; arbeidstijden en rusttijden zijn gewaarborgd; en het recht op verlof vast staat. De zeevarende keert in beginsel terug naar huis op kosten van de werkgever; krijgt een vergoeding in geval van verlies of zinken van het schip; werkt aan boord van schepen met voldoende personeel voor een veilige, efficiënte en betrouwbare exploitatie van het schip; en heeft aanspraak op loopbaan- en competentieontwikkeling en werkgelegenheidsperspectieven.

Print of deel dit artikel online