Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Home » Diensten » Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Wij staan voor u klaar nu de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) voor de deur staat. Met veel minder dan een jaar te gaan, moeten ook lokaal de handen uit de mouwen worden gestoken.

Wij hebben ervaring met zowel arbeidsverhoudingen bij de overheid als in de private sector. De Wnra beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers tot stand te brengen. De Wnra houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden zijn vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. De bepalingen uit titel 10 van Boek 7 BW, het arbeidsovereenkomstenrecht, zijn van toepassing op de ambtenaar. De privaatrechtelijke bescherming en het private ontslagstelsel gelden. Dat betekent een gang naar de kantonrechter of de aanvrage van een ontslagvergunning bij het UWV. Het overeenstemmingsvereiste bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden vervalt. Het CAO-recht geldt ook. Dit heeft in beginsel contractvrijheid tot gevolg, sociale partners kunnen – binnen gestelde kaders – kiezen met welke partij zij een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.

Wij zijn bij personele zaken en problemen graag uw vraagbaak en sparringpartner. Komt u er niet  uit hoe uw personele probleem op te lossen of wilt u bevestiging dat u op de goede weg zit? Bel gerust en leg uw vraag voor. Kunnen wij uw vraag direct telefonisch beantwoorden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden! Uw vraag per e-mail stellen kan ook.

____________________________________________________________________________________

Investeer tijd
Als de nood aan de man is (bijvoorbeeld functioneringsproblemen en/of ontslag), helpen wij graag. Maar wacht niet tot er ‘nood’ is. Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen. Maak vrij voor een persoonlijk gesprek met OWL.

In het gesprek bekijken wij samen met u:

  • Of u personeelsdossiers goed opbouwt;
  • Of u grip heeft op het functioneren van uw werknemers;
  • Hoe het met uw werknemers en hun ziekteverzuim gesteld is;
  • Hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden;
  • In hoeverre er gedragsregels zijn opgesteld en afgesproken.

De arbeidsmarkt is heden ten dage krap. Weet hoe u een aantrekkelijke werkgever wordt. Denk in termen van kansen voor werknemers. Bied persoonlijke ontwikkelplannen en passende scholingsfaciliteiten aan.

Regel uw personeelszaken, begin er samen met ons aan.

 

Print of deel dit artikel online