Ziekte en re-integratie
Home » Diensten » Werknemer » Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

Ziekmelding en de bedrijfsarts
De werknemer dient zich ziek te melden volgens de binnen het bedrijf geldende regels. De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen als deze twijfelt aan uitspraken van de werknemer omtrent de ziekte en/of in combinatie met de duur van de afwezigheid. Een werkgever zal dit sowieso doen als de afwezigheid langer zal duren dan 6 weken, omdat de werkgever verplichtingen heeft ten aanzien van de re-integratie van de werknemer. Lees meer

Werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid
Het kan voorkomen dat de stress en/of werkdruk/-last (te) groot is geworden door de verhouding op het werk. Met andere woorden: door deze verhoudingen op het werk is de werknemer ziek geworden. De bedrijfsarts onderkent dat en stelt dat er iets moet gebeuren aan de verhouding met de werkgever. Soms past de bedrijfsarts in zo’n situatie de zogenaamde STECR richtlijn toe, hetgeen tot gevolg kan hebben dat u een ‘time out’ wordt gegeven. Lees meer

Verplicht re-integratietraject
Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze aan passende arbeid worden geholpen: re-integratie. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever. Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. Lees meer over de re-integratie, het verplichte re-integratietraject, verplichte evaluatie, re-integratiedossier en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Loondoorbetaling bij ziekte
Werkgevers zijn in beginsel verplicht om twee jaar het loon door te betalen van een zieke werknemer. Daarvoor gelden de volgende richtlijnen. In het eerste jaar betalen werkgevers minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen. Over het algemeen wordt in cao’s een hoger percentage afgesproken. In het tweede jaar betalen werkgevers maximaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon komen. Lees meer over de loondoorbetalingsverplichting, ontslag na loondoorbetalingsperiode, transitievergoeding, ‘slapend dienstverband’ en Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Print of deel dit artikel online