Opzegtermijn
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Opzegtermijn

Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn die de werkgever in acht moet nemen voordat hij de arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Opzegtermijnen staan in de wet, arbeidsovereenkomst of in een cao. Als het ontslag via UWV of de kantonrechter tot stand komt, mag de behandeltijd worden afgetrokken van de opzegtermijn, maar er moet altijd één maand over blijven.

In de wet (art. 7:672 BW) zijn de volgende opzegtermijn opgenomen:

  • 1 maand bij een dienstverband korter dan 5 jaar;
  • 2 maanden bij een dienstverband langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar;
  • 3 maanden bij een dienstverband langer dan 10 jaar maar korter dan 15 jaar;
  • 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar.
Print of deel dit artikel online