Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Bij een dergelijk verzoek betrekt de kantonrechter of de werkgever een sanctiebeleid heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was. Een sanctiebeleid wordt voornamelijk bij kleine incidenten ingezet. Een sanctiebeleid kan er zo uitzien:

  • Eerste misstap: mondelinge en schriftelijke waarschuwing;
  • Tweede misstap: mondelinge waarschuwing en eerste officiële schriftelijke waarschuwing;
  • Derde misstap: mondelinge waarschuwing en tweede officiële schriftelijke waarschuwing (met aankondiging van stappen 4 en 5);
  • Vierde misstap: mondelinge waarschuwing en de laatste officiële schriftelijke waarschuwing, eventueel schorsing van de werknemer voor een paar dagen (met aankondiging stap 5);
  • Vijfde misstap: zal de werkgever toewerken naar het einde van het dienstverband.

Bij ernstige incidenten (vechten met een collega, verbaal geweld of bijvoorbeeld gesjoemel met declaraties) kan de werknemer meteen een ‘laatste waarschuwing’ worden gegeven. In de waarschuwingsbrief moet dan worden gezet dat bij een volgende misstap zal worden gestreefd naar beëindiging van het dienstverband.

Bij zeer ernstige incidenten kan ontslag op staande voet worden gegeven. Ontslag op staande voet mag alleen in uiterste gevallen worden gegeven en kent strikte voorwaarden. Lees hier meer over ontslag op staande voet.

Print of deel dit artikel online