Overheidswerkgever
Home » Diensten » Overheidswerkgever

Overheidswerkgever

De overheidswerkgever heeft in het algemeen geen andere personele zaken en/of problemen dan de werkgever in de private sector. Toch zijn er anno 2019 (nog) drie formele verschillen in de arbeidsverhouding van werknemers met een overheidswerkgever of een werkgever in de private sector: de (eenzijdige) aanstelling van de ambtenaar tegenover de (tweezijdige) arbeidsovereenkomst in de private sector; de rechtsbescherming bij de overheid verloopt via de bestuursrechter; in de private sector in eerste instantie via de sector kanton van de rechtbank; het arbeidsvoorwaardenoverleg is bij de overheid anders georganiseerd dan in de private sector.

De juristen van OWL Juridisch Advies hebben ervaring met de sector overheid. Zij zijn bij personele zaken en problemen graag uw vraagbaak en sparringpartner. Komt u er niet helemaal uit hoe u personele probleem kunt oplossen of wilt u een bevestiging dat u op de goede weg zit? Bel ons gerust en leg uw vraag voor. Kunnen wij uw vraag direct telefonisch beantwoorden, dan zijn daar geen kosten aan verbonden! Uw vraag per e-mail stellen kan ook.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)
De Wnra zorgt voor een drastische omschakeling op tal van juridische onderwerpen die ambtenaren raken. Ambtenaren zijn sinds 1 januari 2020 namelijk werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst waardoor zij onder het arbeidsrecht vallen. Het bestuursrecht is niet meer van toepassing, waardoor ambtenaren niet meer in bezwaar en beroep kunnen bij het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Mocht u als overheidswerkgever vragen hebben over de rechtspositie van ambtenaren of heeft u te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De juristen van OWL Juridisch Advies zijn deskundig op het gebied van het huidige ambtenarenrecht en het privaatrecht.

Maak gebruik van onze expertise
Op de website van OWL Juridisch Advies treft u een veelheid aan informatie aan. Het is onze intentie om u enigszins wegwijs te maken als u tegen problemen aan loopt. Wij bieden u de spelregels aan. Voor de toepassing ervan helpen wij u graag met een op maat gesneden en verantwoorde oplossing.

____________________________________________________________________________________

Investeer tijd
Als de nood aan de man is (bijvoorbeeld functioneringsproblemen en/of ontslag), helpen wij graag. Maar wacht niet tot er ‘nood’ is. Ons motto is: voorkomen is beter dan genezen. Maak tijd vrij voor een persoonlijk gesprek met OWL.

In het gesprek bekijken wij samen met u:

  • Of u personeelsdossiers goed opbouwt;
  • Of u grip heeft op het functioneren van uw werknemers;
  • Hoe het met uw werknemers en hun ziekteverzuim gesteld is;
  • Hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden en ook met het scholingsbeleid;
  • In hoeverre er gedragsregels zijn opgesteld en afgesproken.

De arbeidsmarkt is heden ten dage krap. Weet hoe u een aantrekkelijke werkgever wordt. Denk in termen van kansen voor werknemers. Bied persoonlijke ontwikkelplannen en passende scholingsfaciliteiten aan.

Regel uw personeelszaken, begin er samen met ons aan.

 

 

 

 

Print of deel dit artikel online