Opzegverbod
Home » Diensten » Werknemer » Ontslagrecht » Opzegverbod

Opzegverbod

Als sprake is van een opzegverbod kan de werkgever de werknemer niet rechtsgeldig ontslaan, zelfs niet als de werkgever toestemming van het UWV heeft gekregen. Ontslagverboden zijn opgenomen in de wet. Enkele voorbeelden zijn: gedurende de eerste twee jaar van ziekte; gedurende de zwangerschap, het bevallingsverlof en na werkhervatting gedurende de eerste 6 weken na het verlof; gedurende het lidmaatschap van de ondernemingsraad; wegens het lidmaatschap van een vakbond; wegens overgang van onderneming.

De opzegverboden zijn op te delen in twee categorieën: ‘wegens’ en ‘tijdens’. Bij de eerste categorie verboden is de reden van ontslag van belang: de reden strekt zich niet uit tot de omstandigheden waarop het verbod ziet. Bij de tweede categorie gaat het om de persoon: de arbeidsovereenkomst mag niet gedurende een bepaalde periode worden opgezegd waarin zich een bepaalde omstandigheid voordoet, bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.

De werkgever die een vergunning heeft gekregen voor een zieke of zwangere werknemer kan deze werknemers niet rechtsgeldig ontslaan. Als het ontslag bij de kantonrechter voorligt, zal de rechter altijd eerst de afweging maken of sprake is van een opzegverbod. Is dat het geval, dan zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek afwijzen. De rechter onderzoekt ook of de ziekte niet de oorzaak is van het voorliggend arbeidsrechtelijk probleem.

Print of deel dit artikel online