Noodpakket voor ondernemers (1): Werktijdverkorting
Home » Actueel » Noodpakket voor ondernemers (1): Werktijdverkorting

Noodpakket voor ondernemers (1): Werktijdverkorting

31 maart 2020

Wat kan OWL Juridisch Advies voor u doen?
Het beroep op de noodmaatregelen moet u zelf doen. Schakel een accountant of administratiekantoor daarbij in. Wij kunnen u aansluitend verder helpen. Als het coronavirus op zijn retour is, breekt er een nieuwe werkelijkheid aan. Daar kunt u zich nu al op voorbereiden door uw organisatie onder de loep te nemen. Wij helpen u graag met een gratis Quickscan. Deze scan kan de basis zijn voor een reorganisatie en voor een sociaal plan. Bel ons, maak een afspraak en zet de eerste stappen in een nieuwe tijd.

Update introductie nieuwe tijdelijke maatregel NOW (30 maart 2020)

Hoofdlijnen NOW:

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in loonkosten en hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen.
 • Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract doorbetalen (werkgever kan dus ook aanvragen doen voor oproepkrachten).
 • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden.
 • Mogelijkheid tot verlenging voor periode van 3 maanden (eventuele andere voorwaarden).

Voorwaarden NOW:

 • Werkgever mag geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • Aanvraag geldt voor periode van 3 maanden (met evt. verlenging van 3 maanden).
 • Regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte NOW:

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Voorschot NOW:

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

Aanvraag NOW:

Indiening bij UWV. Nadere informatie over wijze van indiening volgt.

Voor werknemers:

 • Werknemers ontvangen volledige loondoorbetaling van werkgever.
 • Werknemer verbruikt geen WW-rechten.
 • Aanvraag loopt via werkgever.
 • Met werkgever worden afspraken gemaakt of werknemer (thuis) werk verricht.

(Tekst ontleend aan Nevoa, Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridische adviseurs)

Meer over dit onderwerp weten? 

Noodpakket voor ondernemers (2): Gift – € 4.000,-
Noodpakket voor ondernemers (3): ZZP’ers – Inkomensaanvulling
Noodpakket voor ondernemers (4): Overige maatregelen 

Print of deel dit artikel online