Noodpakket voor ondernemers (4): Overige maatregelen
Home » Actueel » Noodpakket voor ondernemers (4): Overige maatregelen

Noodpakket voor ondernemers (4): Overige maatregelen

31 maart 2020

Wat kan OWL Juridisch Advies voor u doen?
Het beroep op de noodmaatregelen moet u zelf doen. Schakel een accountant of administratiekantoor daarbij in. Wij kunnen u aansluitend verder helpen. Als het coronavirus op zijn retour is, breekt er een nieuwe werkelijkheid aan. Daar kunt u zich nu al op voorbereiden door uw organisatie onder de loep te nemen. Wij helpen u graag met een gratis Quickscan. Deze scan kan de basis zijn voor een reorganisatie en voor een sociaal plan. Bel ons, maak een afspraak en zet de eerste stappen in een nieuwe tijd.

Update: Overig pakket aan noodmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar 0,01 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de staat garant voor staat. Het gaat in eerste instantie om leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO).

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit.

Het borgstellingskrediet voor het mkb (BMKB) wordt fors verhoogd. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting
Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die sowieso al moeilijk aan financiering komen.

Overige aandachtspunten:

  1. In het kader van de WW-premiedifferentiatie die per 1 januari 2020 is ingevoerd, geldt dat de lage premie moet worden herzien naar de hoge premie als in een jaar minimaal 30% meer uren zijn vertoond dan overeengekomen. Aangezien onder andere in de zorg nu veel meer wordt overgewerkt, zal het kabinet dit gaan aanpassen zodat organisaties daar geen hinder van ondervinden.
  2. De eis dat de arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2020 uiterlijk op 1 april 2020 op schrift moeten zijn gesteld om de lage WW-premie te mogen toepassen, is versoepeld. De datum is verschoven naar 1 juli 2020.

(Tekst ontleend aan Nevoa, Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridische adviseurs)

Meer over dit onderwerp weten? 

Noodpakket voor ondernemers (1): Werktijdverkorting
Noodpakket voor ondernemers (2): Gift – € 4.000,-
Noodpakket voor ondernemers (3): ZZP’ers – Inkomensaanvulling

 

Print of deel dit artikel online