Wettelijke bedenktermijn beëindigingsovereenkomst: wanneer begint de termijn te lopen?
Home » Actueel » Wettelijke bedenktermijn beëindigingsovereenkomst: wanneer begint de termijn te lopen?

Wettelijke bedenktermijn beëindigingsovereenkomst: wanneer begint de termijn te lopen?

26 februari 2016

Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer zijn schriftelijke instemming met ontslag binnen 14 dagen schriftelijk herroepen. Dit wil zeggen dat een werknemer terug kan komen op zijn besluit tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (ook wel: vaststellingsovereenkomst). In ieder geval zal er opnieuw overeenstemming bereikt moeten worden. Indien de bedenktermijn niet is opgenomen in de beëindigingsovereenkomst, wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken.

Op 10 februari 2016 heeft de kantonrechter te Rotterdam uitspraak gedaan waarin verheldering is gegeven over de wanneer de wettelijke bedenktermijn begint te lopen.

In onderliggende casus hadden partijen op 21 september 2015 overeenstemming bereikt over de beëindigingsovereenkomst. Op 22 september 2015 heeft de werknemer de beëindigingsovereenkomst per post ontvangen op zijn huisadres. Vervolgens heeft de werknemer de beëindigingsovereenkomst getekend en gedateerd op 28 september 2016.

Op 9 oktober heeft de gemachtigde van de werknemer laten weten dat de werknemer gebruik maakt van zijn bedenkrecht, hiermee wordt de vaststellingsovereenkomst ontbonden. De gemachtigde van de werkgever accepteert dit echter niet.

De beoordeling van de rechter over de aanvangstijd van de bedenktermijn is als volgt. In de wetsgeschiedenis is te lezen dat vanwege het grote belang van een werknemer bij een arbeidsrelatie ervoor is gekozen om werknemers die schriftelijk instemmen met een opzegging of die een beëindigingsovereenkomst ondertekenen een bedenkermijn van veertien dagen te gunnen om hierop terug te komen. Daarnaast is aangesloten bij de bepaling die ziet op het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding. Aan dat vereiste is in ieder geval voldaan indien er sprake is van ondertekening door de werknemer. De rechtszekerheid brengt met zich mee dat zowel de werknemer als werkgever gebaat is bij een duidelijk aantoonbaar en concreet moment waarop de bedenktermijn aanvangt. De kantonrechter komt vervolgens tot het oordeel dat de ondertekening van de beëindigsovereenkomst op 28 september 2015 als begintermijn voor de bedenktermijn moet worden aangemerkt.

Werkgevers dienen dus bedacht te zijn op de ingangsdatum van de bedenktermijn. Pas als de vaststellingsovereenkomst door de werknemer ondertekend is begint deze termijn van veertien dagen te lopen. Het is dus van belang om aan te sturen op een snelle ondertekening!

Print of deel dit artikel online