Wet uitbreiding kraamverlof, van uitstel komt afstel?
Home » Actueel » Wet uitbreiding kraamverlof, van uitstel komt afstel?

Wet uitbreiding kraamverlof, van uitstel komt afstel?

30 maart 2017

Op basis van de huidige wetgeving in Nederland heeft een partner van een pas bevallen vrouw kraamverlof voor de duur van twee dagen. In vergelijking met de landen om ons heen is twee dagen heel weinig. Voor minister Asscher, op dit moment demissionair minister, reden om op 25 november 2016 met een wetsvoorstel te komen waarin het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen wordt uitgebreid.

Betaling van het kraamverlof door werkgever of uitkering van UWV?

De huidige twee dagen kraamverlof worden betaald door de werkgever. Om werkgevers niet op kosten te jagen, is het de bedoeling dat de drie aanvullende dagen kraamverlof in de vorm van een uitkering van het UWV worden uitbetaald. Dit komt er op neer dat de partner van een kraamvrouw straks twee dagen betaald verlof krijgt van de werkgever en aansluitend drie dagen betaald verlof van de overheid.

Voor de bevalling zelf heeft de partner ook nog recht op kortverzuimverlof, ook wel calamiteitenverlof genoemd, voor de duur van de bevalling.

In de ijskast

Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen is echter woensdag 12 april 2017 door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Wetsvoorstellen kunnen controversieel worden verklaard indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Voorlopig is het dus nog niet zeker of het vaderschapsverlof zal worden uitgebreid. Wordt vervolg…

Print of deel dit artikel online