Waarom u als werkgever oudere werknemers (56-plussers) in dienst moet nemen?
Home » Actueel » Waarom u als werkgever oudere werknemers (56-plussers) in dienst moet nemen?

Waarom u als werkgever oudere werknemers (56-plussers) in dienst moet nemen?

07 juli 2018

Antwoord: omdat dienstverbanden met 56-plussers worden gefaciliteerd!

Het is sinds 1 januari 2018 aantrekkelijker geworden om deze mensen in dienst te nemen vanwege de no-risk premie voor oudere werknemers en de doelgroepverklaring. Wij leggen u uit wat dit precies inhoudt.

No-risk premie oudere werknemer

Bij de no-risk premie voor oudere werknemers komst het UWV u als werkgever in de kosten van arbeidsongeschiktheid tegemoet. Een werkgever die een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen, kan met ingang van 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een compensatie als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal één jaar werkloos is geweest en een WW-uitkering ontving voordat hij in dienst kwam. De loondoorbetaling wordt in dat geval overgenomen door UWV.

Doelgroepverklaring

De doelgroepverklaring vraagt u aan om loonkostensuppletie voor 56 plussers te ontvangen. De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor een of meer van de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
  • De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  1. werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  2. arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  3. inkomensondersteuning Wet Wajong
  4. bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW, IOAZ)
  5. uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als genoemde Nederlandse uitkeringen

Specifieke vragen gericht op uw organisatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Print of deel dit artikel online