Waarom kies je als werkgever voor het aanbieden van een ‘tussenbaan’?
Home » Actueel » Waarom kies je als werkgever voor het aanbieden van een ‘tussenbaan’?

Waarom kies je als werkgever voor het aanbieden van een ‘tussenbaan’?

05 juli 2018

Antwoord: het binden van een werknemer aan je bedrijf is van een steeds groter wordend belang!

Het is zeker niet van algemene bekendheid dat het sluiten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een langere periode dan voor de duur van twee jaar mogelijk is.

De meeste werkgevers denken in termen van de beperking tot max. 2 jaar en max. 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Daarmee houdt de binding wel op als je als werkgever niet kiest voor een vast contract met een werknemer, waardoor je mogelijk tot AOW-gerechtigde leeftijd aan iemand vast zit.

Toch is er wel meer mogelijk. Het sluiten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van meer dan twee jaren, bijvoorbeeld voor de periode van vijf jaar, is in beginsel mogelijk. Als werkgever moet je de afweging voor een zgn. ‘tussenbaan’ maken. Het kan zijn dat projectmatig werk een zodanige looptijd heeft dat de ‘tussenbaan’ voor jou als werkgever de oplossing is. Het kan ook zijn dat je als werkgever voor een bepaalde periode (meerdere jaren) mensen aan je wilt binden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van studenten of misschien wel aan de inzet in het kader van arbeidsparticipatie of in samenhang met een zgn. no risk polis.

Inmiddels weten we met z’n allen dat de arbeidsmarkt qua aanbod steeds meer beperkingen gaat opleveren. Om hierin te kunnen acteren moet je werknemers iets te bieden hebben. Een vast contract behoeft dan nog geen noodzaak te zijn, maar de ‘tussenbaan’ kan perspectief bieden.

Laat u goed informeren over de mogelijkheden, de voor- en nadelen voordat u een dergelijk contract aangaat. Zoals gezegd, het biedt perspectief en kan voor u als werkgever de juiste oplossing zijn.

De juristen van OWL Juridisch Advies adviseren u graag. U belt 050-3023566. U kunt ook mailen naar: info@owl-advies.nl

Print of deel dit artikel online