Subsidie voor professionaliseren personeelsbeleid
Home » Actueel » Subsidie voor professionaliseren personeelsbeleid

Subsidie voor professionaliseren personeelsbeleid

25 januari 2019

Bent u MKB’er en gevestigd en actief in de provincie Drenthe? Tussen 4 februari en 31 december 2019 kunt u een subsidieaanvraag indienen bij Samenverwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om uw personeelsbeleid te professionaliseren. Dit is uw kans om tegen gereduceerd tarief onze expertise in te winnen en in te zetten!

U kunt o.a. subsidie krijgen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:
• het opstellen van een strategisch HR beleidsplan: dit plan bevat een advies voor ontwikkeling van de personele bezetting (kwantitatief en/of kwalitatief); de organisatiestructuur; het beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden; functioneringsgesprekken/trajecten; beoordeling van werknemers; opstellen van functieprofielen en andere personeelszaken.
• samengevat komt het erop neer dat u en uw medewerkers aan de weet komen wat hun expertise is en welke ontwikkelings- en groeimogelijkheden er zijn. Samen werkt u aan de employability van de medewerkers in uw onderneming:
– het in kaart brengen van de inzetbaarheid van de medewerker;
– het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen;
– scholingsbehoeften van werknemers en scholingsverplichtingen van werkgevers.

U komt in aanmerking voor subsidie als:
 de onderneming heeft nog niet eerder subsidie gekregen binnen deze regeling;
 de werkzaamheden voor het project voor aanvang van het project nog niet zijn gestart, er is geen opdracht verstrekt;
 het project binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie wordt afgerond.

Aan de hand van een gratis Quickscan brengen wij in beeld wat de basis wordt voor de aanvraag. Onze ervaring heeft geleerd dat de afwikkeling door SNN in het algemeen heel voortvarend door hen ter hand wordt genomen. Wilt u hierover meer weten of van dit aanbod gebruik maken? Neemt u dan contact met ons op via 050-3023566 of info@owl-advies.nl.

Print of deel dit artikel online