Scholing en de praktijk
Home » Actueel » Scholing en de praktijk

Scholing en de praktijk

21 augustus 2015

Met de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is het voor werkgevers belangrijker geworden om hun werknemers te scholen. Eerder schreven wij op onze website over de relatie tussen ontslag en onvoldoende scholen.

In dit artikel informeren wij u over het toepassen van scholing in de praktijk. Wat kunt u als werkgever doen aan de scholing van uw werknemers en hoe kunt u dit zo voordelig mogelijk doen?

De invoering van de scholingsverplichting ( art.7:611a BW van het Burgerlijk Wetboek) houdt in dat werkgevers er voor moeten zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven zodat zij hun functie naar behoren kunnen vervullen en daarvoor voldoende geschoold zijn. Eerder kon u lezen over het in mindering brengen van de scholingskosten op de transitievergoeding.

Het is echter natuurlijk ook nog steeds mogelijk om een studieovereenkomst te sluiten waarin u met uw werkgever afspraken maakt over de kosten van scholing en het terugbetalen van studiekosten.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het systeem van de wet zich niet zonder meer verzet tegen een terugbetalingsregeling van studiekosten, wanneer het gaat om een regeling die:

  • de tijdsduur vaststelt waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de kennis die de werknemer opdoet tijdens zijn studie;
  • bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zou moeten terugbetalen, en
  • deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de onder a. bedoelde tijdsduur.

Ten aanzien van het terugvorderen van studiekosten heeft de kantonrechter zich recentelijk weer uitgesproken. In dit geval had de werkgever de werknemer bij indiensttreding de verplichting opgelegd om een opleiding te volgen. In een dergelijk geval is het volgens de kantonrechter niet zo vanzelfsprekend om een terugbetalingsregeling af te spreken dan wanneer het gaat om een opleiding die de werknemer op eigen verzoek gevolg heeft.

De mogelijkheden voor een terugbetalingsregeling zijn dus wel beperkt. Om zo voordeling mogelijk te zorgen voor scholing van werknemers kunnen werkgevers ook denken aan subsidies.

Onlangs heeft het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor de provincie Groningen een bedrag van € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project genaamd ‘Groningen op voorsprong’ zet in op:

Maatregel 1: Een Regionaal Mobiliteitscentrum Groningen dat werkgevers en werknemers gaat informeren en adviseren over de arbeidsmarkt.

Maatregel 2: Het inzetbaar houden en maken van werknemers.

Maatregel 3: Arbeidsinstroom van jongeren, ouderen en mensen op afstand van de arbeidsmarkt en scholing.

Maatregel 4: Onderzoek naar de regionale arbeidsmarkt en opzetten traineeprogramma ICT.

Meer informatie hierover is te vinden op http://www.snn.eu/opvoorsprong.

Binnenkort geeft OWL Juridisch Advies ( in samenwerking met SNN) onder andere over het onderwerp scholing in de provincie Groningen presentaties. Binnenkort is hierover op deze website meer informatie te vinden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons. OWL Juridisch Advies is op werkdagen telefonisch (050-3023566) bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@owl-advies.nl

Print of deel dit artikel online