Rechter stelt zware eisen aan scholingsverplichting werkgever
Home » Actueel » Rechter stelt zware eisen aan scholingsverplichting werkgever

Rechter stelt zware eisen aan scholingsverplichting werkgever

13 juni 2017

Met de komst van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is ook de scholingsverplichting ingevoerd. Artikel 7:611a BW verplicht werkgevers om zorg te dragen voor de scholing van zijn werknemers.

Onlangs heeft de kantonrechter te Amersfoort zich verassend uitgelaten over deze scholingsplicht.

Het ging hier om een werknemer die op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht was om over bepaalde diploma’s te beschikken. Zonder deze vereiste diploma’s mocht de werknemer na 1 januari 2017 niet langer advieswerkzaamheden verrichten.

Nu werknemer op 1 januari 2017 niet over de vereiste diploma’s beschikt vraagt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Opmerkelijk in deze casus is dat de werkgever al vanaf mei 2013 de werknemer gewezen heeft op het feit dat hij op basis van de Wft per 1 januari 2017 in het bezit moet zijn van bepaalde adviseursdiploma’s. De werkgever heeft de werknemer meerdere malen schriftelijk hierop gewezen, studiemateriaal beschikbaar gesteld en inlogcodes toegestuurd van het opleidingsinstituut. De kantonrechter oordeelt echter dat dit niet voldoende is om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen nu de werknemer de vereiste diploma’s niet heeft gehaald.

Volgens de kantonrechter brengt de scholingsverplichting met zich mee dat de werkgever gehouden is om de noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard te treffen ten behoeve van de noodzakelijke scholing van de werknemer, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet aan haar verplichtingen op grond van artikel 7:611a BW heeft voldaan. De werknemer is onvoldoende in staat gesteld de noodzakelijke scholing te volgen. Daarmee kan het niet behalen van de vereiste diploma’s niet gekwalificeerd worden als verwijtbaar handelen. Daar komt bij dat werknemer ten tijde van de zitting inmiddels in het bezit is van de eerste twee van de vier vereiste diploma’s en de overige twee diploma’s binnen korte tijd kan halen. De ontbinding wordt vervolgens door de kantonrechter afgewezen.

Uit deze uitspraak blijkt dat de scholingsverplichting voor een werkgever verder reikt dan het enkel wijzen op vereiste scholing en het aanbieden van studiemateriaal. Een werknemer kan in bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld recht hebben op het volgen van scholing binnen de reguliere arbeidstijden.

Vragen over de scholingsverplichting? Neem dan contact op met OWL Juridisch Advies, wij helpen u graag.

Print of deel dit artikel online