Rechter accepteert ontslag op staande voet via WhatsApp bericht
Home » Actueel » Rechter accepteert ontslag op staande voet via WhatsApp bericht

Rechter accepteert ontslag op staande voet via WhatsApp bericht

22 november 2016

Op 7 oktober 2016 heeft de kantonrechter te Amsterdam een bijzondere uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet. Werknemer werd op staande voet ontslagen wegens het roken van een joint onder werktijd. De werkgever heeft de werknemer hiervan op de hoogte gebracht via een WhatsApp bericht en vervolgens het ontslag op staande voet via een aangetekende en een gewone brief aan de werknemer bevestigd. De aangetekende brief heeft de werkgever na drie weken retour ontvangen.

Ter zitting bevestigde de werknemer de ontvangst van het WhatsApp bericht met daarin het ontslag op staande voet. De rechter oordeelde hierover dat het ontslag op staande voet hiermee onverwijld gegeven was.
Uiteindelijk hield het ontslag op staande voet echter geen stand wegens het ontbreken van de dringende reden. Volgens de kantonrechter leidt het roken van een joint niet noodzakelijkerwijs tot ontslag op staande voet volgens het bij de arbeidsovereenkomst behorende reglement. Hierin was opgenomen dat het gebruik van verdovende middelen onder werktijd niet werd getolereerd en dat het gebruik hiervan ontslag op staande voet als gevolg kan hebben. De bepaling is volgens de kantonrechter niet zo opgesteld dat er altijd sprake is van een ontslag op staande voet bij het gebruik van verdovende middelen onder werktijd. Volgens de kantonrechter is thans door de werkgever onvoldoende uitgelegd waarom het gedrag van de werknemer tot ontslag op staande voet zou moeten leiden.

Ondanks dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, valt uit deze uitspraak af te leiden dat de kantonrechter te Amsterdam een WhatsApp bericht met daarin een ontslag op staande voet accepteert. Wij willen u echter wel waarschuwen voor de gevolgen van een niet op de juiste wijze of een onterecht gegeven ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet moet altijd onverwijld oftewel zonder uitstel worden gegeven en er moet uiteraard sprake zijn van een dringende reden! Wij raden u dan ook nog steeds aan om een ontslag op staande voet mondeling te geven en vervolgens per aangetekende brief en per mail te bevestigen.

Print of deel dit artikel online