Recht op transitievergoeding bij arbeidsovereenkomst van exact 24 maanden?
Home » Actueel » Recht op transitievergoeding bij arbeidsovereenkomst van exact 24 maanden?

Recht op transitievergoeding bij arbeidsovereenkomst van exact 24 maanden?

29 maart 2017

Recentelijk heeft de kantonrechter te Maastricht zich uitgelaten over het recht op een transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst met een duur van exact 24 maanden.

Een werknemer die per 11 augustus 2014 in dienst was getreden bij de werkgever op basis van een jaar contract en wiens tweede jaarcontract af liep op 10 augustus 2016 kreeg van de werkgever geen transitievergoeding uitbetaald.

Het standpunt van de werkgever was dat er geen recht bestond op een transitievergoeding omdat enerzijds de arbeidsovereenkomst minder dan twee jaar geduurd heeft en anderzijds dat er enkel recht bestaat op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd.

De werknemer stapte vervolgens naar de rechter en stelde dat hij recht had op een transitievergoeding.

Het verweer van de werkgever bij de kantonrechter ziet op passages uit de wetsgeschiedenis waaruit volgens de werkgever zal moeten blijken dat dat de transitievergoeding enkel verschuldigd is bij arbeidsovereenkomst die langer dan twee jaar duren.

De kantonrechter is vervolgens duidelijk in zijn oordeel. Het verzoek van de werknemer dient beoordeeld te worden op grond van de wet. Het recht op een transitievergoeding ontstaat zodra de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. Dit is opgenomen in artikel 7:673 lid 1 BW.

De werkgever trekt hier dus aan het kortste eind en wordt door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente.

Lees hier de uitspraak

Print of deel dit artikel online