Praktisch WWZ: Uitbetaling van de transitievergoeding
Home » Actueel » Praktisch WWZ: Uitbetaling van de transitievergoeding

Praktisch WWZ: Uitbetaling van de transitievergoeding

10 augustus 2015

Voor al diegenen wiens arbeidsovereenkomst na meer dan 2 jaar na 1 juli 2015 is geëindigd, opgelet!

De verschuldigde transitievergoeding dient binnen een maand na het einde van het dienstverband te worden uitbetaald.

Er zijn natuurlijk allerlei discussiepunten mogelijk, waardoor de hoogte van de vergoeding niet direct duidelijk is en de werkgever zou kunnen nalaten op tijd uit te betalen. Het is dus zaak hier goed op te letten.

We noemen

  • Is er sprake van een kleine werkgever, dan is een lagere vergoeding verschuldigd.
  • Is er sprake van financiële situatie, dan moet rekening worden gehouden met een korter aantal dienstjaren en derhalve ook een lagere vergoeding?
  • Heeft de werkgever op correcte wijze kosten voor opleiding in mindering gebracht?
  • Is er een gelijkwaardige voorziening in de cao opgenomen? Dan kan de werkgever stellen dat geen transitievergoeding verschuldigd is.
  • Is het juiste loon inclusief vakantietoeslag en vaste toeslagen gehanteerd?
  • Wanneer niet op tijd is uitbetaald moet een beroep op niet uitbetaalde transitievergoeding bij verzoekschrift bij de bevoegde rechter worden gedaan, binnen een termijn van 3 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. (artikel 7:686a lid 4 onder b, jo 7:673 Burgerlijk Wetboek)

Bent u niet zeker of u het juiste bedrag hebt ontvangen? Of hebt u nog steeds geen uitbetaling gehad, en wilt u een verzoekschrift bij de rechter indienen? Dan kunnen de juristen van OWL Juridisch Advies u daarin bijstaan.

Print of deel dit artikel online