Overheid haalt doelstelling uit Participatiewet niet
Home » Actueel » Overheid haalt doelstelling uit Participatiewet niet

Overheid haalt doelstelling uit Participatiewet niet

04 augustus 2017

Uit het sociaal akkoord van 11 april 2013 volgt dat het kabinet en de sociale partners zich hebben verbonden aan de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

Na een tweemeting is gebleken dat de sector overheid niet voldoende banen heeft gerealiseerd. De sector overheid realiseerde slechts 3.597 banen terwijl de doelstelling uit het Sociaal Akkoord 6.500 was. De sector markt heeft tot en met eind 2016 18.957 banen gerealiseerd. Dit terwijl de doelstelling uit het Sociaal Akkoord slechts 14.000 was. De overheid loopt dus flink achter met het realiseren van banen wat door Staatssecretaris Klijnsma als teleurstellend wordt gekenmerkt.

Vanwege het tegenvallende resultaat is door Staatssecretaris Klijnsma bekendgemaakt dat de overheid het traject zal inzetten voor de beslissing over het activeren van de quotumheffing voor de sector overheid. Mocht deze quotumheffing geactiveerd worden dan wordt aan de sector overheid bij het niet behalen van het aantal te realiseren banen een heffing opgelegd.

Het verbond sectorwerkgevers heeft inmiddels een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm om duidelijk te maken dat het invoeren van de quotumheffing niet de juiste maatregel is om voor de doelgroep nieuwe banen te creëren. Het verbond is van mening dat het invoeren van de quotumwet tot onnodige discussies over cijfers zal leiden. Hierdoor zullen organisaties calculerend gedrag gaan vertonen volgens het verbond.

Nu er nog geen nieuw kabinet is gevormd is het afwachten of de quotumheffing daadwerkelijk zal worden ingevoerd. Mocht dit het geval zijn dan moet de overheid hard aan het werk om meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Print of deel dit artikel online