Ontslag op staande voet: hoe zat het ook alweer en wat is er veranderd?
Home » Actueel » Ontslag op staande voet: hoe zat het ook alweer en wat is er veranderd?

Ontslag op staande voet: hoe zat het ook alweer en wat is er veranderd?

23 oktober 2015

Onder het huidige ontslagrecht is opzeggen wegens een dringende reden ofwel ontslag op staande voet nog steeds mogelijk.

Of sprake is van zo’n dringende reden zal steeds afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij de ernst van het gedrag wordt afgewogen tegen de negatieve consequenties voor de werknemer. Veel voorkomende redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige beledigingen, bedreiging, diefstal en fraude. De bestaande invulling van het begrip ‘dringende reden’ blijft onder de Wet Werk en Zekerheid ongewijzigd. De ‘spelregels’ zijn onder de WWZ wel gewijzigd.

Hieronder hebben wij 11 wist-u-datjes opgesteld over ontslag op staande voet. Zo bent u na het lezen hiervan weer helemaal op de hoogte van de ontslag op staande voet procedure.

Wist u dat:

 • De werkgever de dringende reden van het ontslag onverwijld (onmiddellijk) gelijktijdig met het geven van het ontslag aan de werknemer moet mededelen.
 • Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering vanaf het moment van de aanzegging .
 • Buitengerechtelijke vernietiging van het ontslag op staande voet per brief van de werknemer geen rechtsgevolg meer sorteert.
 • Het ontslag op staande voet alleen vernietigd kan worden door de kantonrechter.
 • De werknemer het verzoekschrift tot vernietiging binnen een vervaltermijn van twee maanden, gerekend vanaf het moment van de aanzegging van het ontslag, moet indienen.
 • Het verzoek binnen vier weken na het indienen van het verzoekschrift door de kantonrechter behandeld moet worden.
 • De werkgever in zijn verweer op het verzoekschrift van werknemer – bij wijze van tegenverzoek – tegelijk om voorwaardelijke ontbinding kan vragen om de risico’s van een ongeldig ontslag op staande voet te beperken. In dat geval zullen het verzoek van de werknemer om vernietiging van het ontslag op staande voet gezamenlijk behandeld worden met het voorwaardelijke ontbindingsverzoek van de werkgever.
 • Er geen keuze meer is tussen het vorderen van de daadwerkelijk geleden schade of een gefixeerde schadevergoeding.
 • Het alleen nog mogelijk is een gefixeerde schadevergoeding te vorderen. De hoogte van de gefixeerde vergoeding maximaal gelijk is aan het loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren, of de termijn dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij het in acht nemen van de juiste opzegtermijn.
 • Er een mogelijkheid tot hoger beroep en cassatie is tegen zowel het verzoek om vernietiging door de werknemer als tegen een ontbindingsverzoek van de werkgever.
 • Dit hoger beroep binnen drie maand na de uitspraak moet worden ingesteld.

Wilt u meer informatie of wilt u dat wij helpen met een specifieke casus? Bel of mail ons dan. Wij helpen u graag. OWL Juridisch Advies is op werkdagen telefonisch (050-3023566) bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar info@owl-advies.nl

Print of deel dit artikel online