Met stagiaires sluit je als werkgever een overeenkomst!
Home » Actueel » Met stagiaires sluit je als werkgever een overeenkomst!

Met stagiaires sluit je als werkgever een overeenkomst!

25 augustus 2017

Stagiaires, een begrip waar tegenwoordig steeds meer werkgevers mee te maken krijgen. Echter kan er sprake zijn van veel verschillende soorten stages. Het is daarom verstandig om als werkgever een overeenkomst te sluiten met de stagiair. Maar wanneer sluit je een stage overeenkomst en wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Wanneer dient een stagiair een vergoeding te krijgen en hoe hoog moet die vergoeding dan zijn? Wij zetten het voor u op een rij.

Stageovereenkomst

Wanneer de stagiair werkzaamheden uitvoert, die gericht zijn op het uitbreiden van kennis en het opdoen van werkervaring, is er over het algemeen sprake van een situatie, waarbij de stagiair en de werkgever een stageovereenkomst sluiten. Het leeraspect staat hierbij voorop. Bij een stageovereenkomst zijn de regels van het arbeidsrecht dan ook niet van toepassing. Een stagiair heeft in principe geen recht op het minimumloon, wel kan er een stagevergoeding worden overeengekomen.

Belangrijk: In cao’s kunnen afspraken worden gemaakt over opleiding en stagiaires. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werkgever op grond van een cao wel verplicht is een stagevergoeding te betalen. Het is dan ook raadzaam om de cao te raadplegen over dit onderwerp voor u een stageovereenkomst sluit.

Arbeidsovereenkomst

De definitie van een arbeidsovereenkomst is omschreven in de wet (art. 7:610 BW). Uit de wet is vervolgens af te leiden dat er sprake moet zijn van drie kenmerkende elementen, te weten: arbeid, loon en een gezagsverhouding. Om het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst te bepalen, wordt er voornamelijk gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Wordt er een stageovereenkomst gesloten, maar is er in werkelijkheid sprake van arbeid, loon en gezag dan kan de stagiair aanspraak maken op de rechten die horen bij een normale arbeidsovereenkomst.

Leer-/arbeidsovereenkomst

Van een leer-/arbeidsovereenkomst is sprake indien de leerling/werknemer een beroepsopleiding volgt en daarnaast bij een bedrijf het praktijkdeel van zijn opleiding volgt. Het gaat er dan om dat de leerling/werknemer productieve arbeid verricht. Een voorbeeld hiervan is een arbeidsovereenkomst, die gesloten wordt in het kader van een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). In dit geval zijn de regels van het arbeidsrecht wel van toepassing en heeft de leerling/ werknemer dus ook recht op het minimumloon en op ontslagbescherming. De arbeids-overeenkomst, die bijvoorbeeld bij een BBL-traject gesloten wordt, is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Zo kan een ontbindende voorwaarde worden overeengekomen dat wanneer de leerling/werknemer vroegtijdig met zijn opleiding stopt de arbeidsovereenkomst eindigt en is de ketenregeling niet van toepassing.

Conclusie

Het is voor werkgevers belangrijk ook met stagiaires overeenkomsten te sluiten. Of het dan gaat om een arbeidsovereenkomst of stage overeenkomst hangt af van feiten en omstandigheden. Het sluiten van de juiste overeenkomst met daarin de juiste bepalingen kan problemen voorkomen en schept duidelijkheid. Voor vragen of modelovereenkomsten kunt u contact opnemen met OWL Juridisch Advies, wij helpen u graag verder.

Print of deel dit artikel online