Let op de loonkostenvoordelen 2018!
Home » Actueel » Let op de loonkostenvoordelen 2018!

Let op de loonkostenvoordelen 2018!

20 juli 2017

Veel veranderingen op het gebied van loonheffingen in 2018

De Belastingdienst heeft op 18 juli 2017 de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2018 uitgebracht. Dit is veel eerder dan gebruikelijk, vanwege de vele wijzigingen die zich op het gebied van de loonheffingen in 2018 voor gaan doen. De wijzigingen die nu al bekend zijn, staan in de nieuwsbrief vermeld.

Loonkostenvoordelen

De premiekorting arbeidsgehandicapte en oudere werknemer worden vervangen door loonkostenvoordelen. De premiekorting jongere werknemer vervalt en wordt niet vervangen. Net als de huidige premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Met ingang van 1 januari 2018 zijn er nog 4 loonkostenvoordelen (LKV). Dat zijn:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
    Voor meer informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst.
Print of deel dit artikel online