Lagere WW uitkering wegens ziekte?
Home » Actueel » Lagere WW uitkering wegens ziekte?

Lagere WW uitkering wegens ziekte?

24 juli 2017

Op 19 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat ziekte niet tot gevolg heeft dat een werknemer na einde dienstverband een lagere WW-uitkering krijgt. Het UWV zal wegens deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voor beslissingen op bezwaar die betrekking hebben op de periode voor het Dagloonbesluit 2016 ook laatstgenoemd Dagloonbesluit moeten hanteren.

Waar ging het om?

Werknemer ging na langdurige ziekte uit dienst bij werkgever middels een vaststellingovereenkomst. Vervolgens kwam de werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering. Het UWV rekende echter bij het bepalen van het dagloon de aangiftetijdvakken mee waarover in verband met ziekte niet het volledige loon was doorbetaald. Het UWV nam deze beslissing op basis van het Dagloonbesluit 2015. De werknemer kreeg dus een lagere WW-uitkering als gevolg van ziekte.

De crux in deze situatie is dat bij deze werknemer het Dagloonbesluit 2015 was toegepast. In dit dagloonbesluit was niet langer geregeld dat de aangiftetijdvakken bij ziekte werden vervangen door aangiftetijdvakken voordat de ziekte was ingetreden. Bij het Dagloonbesluit 2013 was dit wel het geval. De werknemer had dus nadeel van zijn ziekte!

Deze werknemer stapte vervolgens naar de rechter. De rechtbank oordeelde dat onverkorte toepassing van de in artikel 6, eerste lid van Dagloonbesluit 2015 neergelegde regeling in het geval van appelante niet in strijd is met het loondervingsbeginsel dat aan de WW ten grondslag ligt. Ook was er geen sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid. De werknemer trok dus aan het kortste eind.

Uiteindelijk krijgt de werknemer toch geen lagere WW-uitkering als gevolg van ziekte.

De werknemer nam daarmee geen genoegen en ging vervolgens in hoger beroep en dit hoger beroep slaagt. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV met de toepassing van het Dagloonbesluit 2015 de belangen van bepaalde werknemers miskent. Het UWV had dan ook niet tot de vaststelling van artikel 6, eerste lid van Dagloonbesluit 2015 mogen komen zonder een regeling op te nemen die rekening houdt met de belangen van de werknemers die tijdens de referteperiode minder loon hebben genoten wegens ziekte.

Print of deel dit artikel online