Geen ontslag bij ontbreken verbeterplan!
Home » Actueel » Geen ontslag bij ontbreken verbeterplan!

Geen ontslag bij ontbreken verbeterplan!

27 oktober 2016

Al vóór de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) was het moeilijk zo niet bijna onmogelijk om via een aanvrage bij UWV ontslag van een werknemer wegens disfunctioneren te bewerkstelligen.

In de huidige tijd, waarin de kantonrechter oordeelt, is er feitelijk niets veranderd. Nog steeds geldt als leidraad: REP! Repareren, evalueren en presteren of procederen!

Nog steeds moeten de toetsingscriteria uit het Ontslagbesluit UWV en/of de Beleidsregels gehanteerd worden. Daarbij is de inzet van een verbetertraject onontbeerlijk.

Getuige daarvan is de uitspraak van het Hof Den Haag die 18 oktober gepubliceerd werd.

Voor een verbetertraject heeft u een verbeterplan nodig. Het adequaat doorlopen van een dergelijk traject is geen sinecure. De juristen van OWL Juridisch Advies kunnen u daarbij terzijde staan.

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is ons bellen of mailen. Wij kunnen samen met u het plan opstellen en het traject uitzetten.

Print of deel dit artikel online