De voordelen van het in dienst nemen van oudere werklozen
Home » Actueel » De voordelen van het in dienst nemen van oudere werklozen

De voordelen van het in dienst nemen van oudere werklozen

07 april 2017

Bij in dienst name van een werkloze van 56 jaar of ouder komt de werkgever in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus is een premiekorting die de werkgever bij de aangifte loonheffing kan verrekenen. De premiekorting geldt voor werknemers die direct voordat zij bij u in dienst kwamen, recht hadden op één van de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • nabestaandenuitkering (ten minste 2 jaar een Anw­-uitkering)
  • inkomensondersteuning Wet Wajong
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Neemt u in 2017 een oudere werkloze in dienst, dan heeft u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000,- per jaar.

Werkt de werknemer minder dan 36 uur per week, dan wordt de premiekorting evenredig verlaagd. De premiekorting kan nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt. De premiekorting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat uw werknemer de AOW­-leeftijd bereikt.

Voormalig werkloze werknemers, die ziek worden:

Werkgevers zijn vaak terughoudend met het in dienst nemen van oudere langdurig werklozen. De compensatieregeling neemt een drempel weg als de oudere, voormalig werkloze, werknemer ziek wordt. UWV vergoedt aan werkgever de loonkosten van arbeidsongeschikte oudere (voormalig werkloze) werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken aaneengesloten werkloos waren. Let wel! Deze regeling is ingegaan op 8 juli 2009 en geldt alleen voor personen die alsdan 55 jaar of ouder waren en na die datum bij u in dienst zijn getreden. De compensatieregeling geldt daarmee alleen voor werknemers die voor 8 juli 1954 geboren zijn.

Het UWV compenseert de werkgever voor de doorbetaling van het loon vanaf het moment dat de oudere werknemer langer dan dertien weken ziek is. De werkgever krijgt de compensatie als de werknemer binnen de eerste vijf jaar na het in dienst treden langdurig ziek wordt. De compensatie kan maximaal doorlopen tot 2 jaar na aanvang van de ziekte.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan kunt contact opnemen met OWL Juridisch Advies. Wij helpen u graag.

Print of deel dit artikel online