De voordelen van een AOW-gerechtigde werknemer voor werkgevers
Home » Actueel » De voordelen van een AOW-gerechtigde werknemer voor werkgevers

De voordelen van een AOW-gerechtigde werknemer voor werkgevers

25 februari 2018

Heeft u wel eens nagedacht over het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer?

Bij het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer gelden namelijk afwijkende bepalingen ten aanzien van het arbeidsrecht. In dit artikel sommen wij voor u de voordelen op van het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer. Let op, het gaat hier om de situatie dat de AOW-gerechtigde werknemer na de AOW-gerechtigd leeftijd bij u in dienst komt.

Ketenregeling

De standaard ketenregeling houdt in dat een arbeidsovereenkomst 2 keer kan worden verlengd in een periode van 24 maanden. Na 2 jaar of meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij AOW-gerechtigde werknemers is de ketenregeling uitgebreid. De arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer kan dan ook 5 keer worden verlengd in een periode van 48 maanden. Deze afwijkende ketenregeling levert grote voordelen op nu er minder snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Ziekte en re-integratie

Bij een normale werknemer heeft een werkgever 104 weken lang een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Bij AOW-gerechtigde werknemers is deze loondoorbetalingsverplichting slechts 13 weken! Een enorm verschil wat er voor zorgt dat de risico’s voor werkgevers worden verkleind. Aansluitend is het opzegverbod voor AOW-gerechtigde werknemer ook 13 weken. Dat wil zeggen dat wanneer u een AOW-gerechtige werknemer in dienst heeft en deze ziek wordt, het al na 13 weken mogelijk is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (met toestemming van het UWV).

Ook de re-integratieverplichtingen bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer zijn minder zwaar. Er hoeft enkel binnen de eigen onderneming gezocht te worden naar een passende werkplek en niet bij een andere werkgever. Ook een Plan van Aanpak opstellen is niet nodig. Wel geldt er een herplaatsingsplicht van 1 maand, deze periode kan bij cao worden verkort. Binnen de eigen onderneming zal de werkgever dus wel moeten kijken of er een andere passende werkplek beschikbaar is.

Transitievergoeding en aanzegtermijn

Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst treedt, bestaat er geen recht op een transitievergoeding wanneer deze werknemer weer uit dienst treedt. Verder geldt er voor de werkgever bij een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van 1 maand.

Ragetlieregel

Normaal gesproken is het niet mogelijk om na een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten, de ragetlieregel bepaalt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt. Feitelijk is er dan dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor AOW-gerechtigden is echter een uitzondering gemaakt op deze regel. Wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd kan deze gewoon worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Al met al zijn de bovenstaande bepalingen gunstig voor werkgevers. De risico’s voor werkgevers worden verkleind door de: uitgebreide ketenregeling, korte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 13 weken, uitsluiting van de transitievergoeding en een korte opzegtermijn.

Print of deel dit artikel online