De verplichting van het verbetertraject en het belang daarbij van een goede dossieropbouw!
Home » Actueel » De verplichting van het verbetertraject en het belang daarbij van een goede dossieropbouw!

De verplichting van het verbetertraject en het belang daarbij van een goede dossieropbouw!

15 juli 2015

Welke stappen moet u als werkgever zetten als uw werknemer niet functioneert? Wat is een verbetertraject? Wat is er veranderd per 1 juli? Waarom is een goed personeelsdossier zo belangrijk?

Op deze vragen geven wij hierna beknopt antwoord. Wilt u meer informatie of wilt u dat wij u in de praktijk helpen met een specifieke casus? Bel of mail ons dan. Wij helpen u graag. OWL Juridisch Advies is op werkdagen telefonisch (050-3023566) bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@owl-advies.nl

Bij een werknemer die niet goed functioneert, dient de werkgever een verbetertraject op te starten. Met dit verbetertraject geeft de werkgever de werknemer de kans om zijn functioneren te verbeteren. Voordat het verbetertraject wordt gestart moet de functieomschrijving van de werknemer helder zijn of vastliggen. Aanleiding is dat vastgesteld kan worden wat het kernprobleem is van het disfunctioneren. Ook moet vastgesteld worden dat het disfunctioneren niet het gevolg is van ziekte of een ander gebrek. Over het disfunctioneren en het vaststellen van het probleem dienen gesprekken gevoerd te worden. De werkgever dient hiervan gespreksverslagen te maken zodat alles wat er gebeurt vastgelegd wordt. Vergeet daarbij niet om de gespreksverslagen te delen met de werknemer. Het is van belang dat het voor de werknemer duidelijk blijft waarom het verbetertraject is gestart. Ga daar op een adequate manier mee om.

Tijdens het verbetertraject moet de werknemer een eerlijke kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Hoe dit verbetertraject er precies uit moet zien en hoe lang het moet duren is afhankelijk van verschillende factoren. Voor een advies dat gericht is op uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met OWL Juridisch Advies.

Loopt de termijn van het verbetertraject af? Dan is het belangrijk een eindevaluatie of een eindbeoordeling op te maken die besproken wordt met de werknemer. Is het verbetertraject goed verlopen dan kan de werknemer weer functioneren zoals verwacht wordt. Heeft het verbetertraject niet geleid tot verbetering? Dan is het mogelijk de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst met de disfunctionerende werknemer te ontbinden.

Per 1 juli 2015 zijn de voorwaarden voor ontbinding met een disfunctionerende werknemer echter aangescherpt. Zonder een ‘volledig’ personeelsdossier en een goed opgezet verbetertraject zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in beginsel niet ontbinden wegens disfunctioneren. Daarmee komt de werkgever in de herkansing terecht. Uiteraard is dat een ongewenste situatie met mogelijke effecten, die er uiteindelijk toe zouden kunnen leiden dat de verhoudingen (door toedoen van de werkgever) verstoord raken. In deze situatie wilt u niet verzeild raken. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de volgende gang naar de kantonrechter een kostbare exercitie wordt. Degene(n), die vermoeden dat een vaststellingsovereenkomst nog uitkomst biedt, moeten bedenken dat het 1-0 is voor de werknemer. Na een weigering van de ontbinding door de rechter, kan de werknemer zijn prijs wel gaan bepalen. Daarmee ontstaat de situatie dat de vaststelling van een vergoeding ‘koehandel’ wordt.

Hebt u vragen over het opbouwen van een personeelsdossier, het opzetten en documenteren van een verbetertraject, de communicatie met uw werknemer tijdens het verbetertraject of wilt u graag weten of uw werkwijze van dit moment nog voldoet aan de nieuwe regels die de WWZ met zich heeft meegebracht? Neem dan contact op met één van de juristen van OWL Juridisch Advies. Zij voorzien u graag van een goed en helder advies als het op het arbeidsrecht aan komt. Uiteraard kan daarbij ook in de kostensfeer een aanbod worden gedaan als u daarom vraagt.

Print of deel dit artikel online