AVG, Wbp en privacy. Was er ooit wel iets belangrijker?
Home » Actueel » AVG, Wbp en privacy. Was er ooit wel iets belangrijker?

AVG, Wbp en privacy. Was er ooit wel iets belangrijker?

23 december 2017

De kranten, media en seminars duikelen over elkaar heen om het belang van de aanstaande invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te duiden. Zo vlak voor de jaarwisseling is het wel eens wijs om pas op de plaats te maken en even rustig om je heen te kijken. Wat is het precies?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat gelden vanaf 25 mei 2018. Aangezien het een Europese verordening is kun je je als bedrijf of individu rechtstreeks beroepen op de bepalingen van de AVG. Belangrijkste gevolg van de invoering: de Wet bescherming persoonsgegevens komt te vervallen en wordt vervangen door de bepalingen uit deze verordening. Alles wat de nationale wetgever heeft willen regelen over privacy wordt vervangen door Europese regels. Op de website van de autoriteit persoonsgegevens is een goede – en neutrale – inleiding te vinden. Daar waar medio 1999 de zogenaamde millenniumproblematiek (alle computers zouden er mee op houden omdat ze de datum 2000 niet aankonden), is er nu sprake van een vergelijkbare hype. Immers: de Wet Bescherming Persoonsgegevens was al een vrij strikte wet als het gaat om privacy en de aanstaande AVG levert niet meteen een geheel ander privacy regime op. Wel verandert er toch veel en met name de communicatie naar klanten, afnemers, opdrachtgevers moet veel strikter worden. Een belangrijke verandering is dat vanaf 25 mei 2018 sommige organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG dient binnen de organisatie toezicht te houden op toepassing en naleving van de AVG. Welke organisatie hiertoe verplicht zijn leest u hier. Bottom line blijft echter dat u zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens moet blijven omgaan.

Als u meer wilt weten, nuchter en helder geadviseerd wil worden over de gevolgen van de invoering van de AVG voor uw organisatie kunt u contact opnemen met onze relatie Douglas Mensink van MICTA BV op dj@micta.nl. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van ICT, Intellectueel Eigendomsrecht en Internetrecht. Pragmatisch advies, zonder een privacy overkill, met oog voor de wettelijke regels, maar ook kijkende naar uw bedrijfsprocessen om uiteindelijk het theoretisch wenselijke te kunnen combineren met het praktisch haalbare.

Print of deel dit artikel online