Alsnog kansen voor zwangere zelfstandigen
Home » Actueel » Alsnog kansen voor zwangere zelfstandigen

Alsnog kansen voor zwangere zelfstandigen

01 augustus 2017

Zwangere zelfstandigen hebben alsnog recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep op 27 juli jl. geoordeeld. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep over sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenaren. Voor deze zaken is dit de hoogste rechterlijke instantie.

In Nederland bestond er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling die voorzag in een zwangerschaps – en bevallingsuitkering voor vrouwelijk zelfstandigen. Zowel voor deze periode als na deze periode was dit wel het geval. Momenteel ontvangen vrouwen, die werken als zelfstandige een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Drie vrouwen, die gedurende de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 zwanger waren, hebben daarom een civiele procedure ingesteld tegen de staat omdat zij van mening waren dat de staat wegens het ontbreken van een zwangerschaps- en bevallingsuitkering onrechtmatig jegens hen handelde. In deze procedure oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat hiervan geen sprake was.

Vervolgens dienden de betrokkenen een klacht in bij het Committee on the Elimination of Discrimination Aansta Women (CEDAW) wegens schending van het VN-Vrouwenverdrag. Door het CEDAW wordt aan de Nederlandse Staat aanbevolen om aan betrokkenen een passende schadevergoeding toe te kennen als compensatie. De Staat laat vervolgens weten zich niet met dit oordeel te kunnen verenigen. Er wordt dan ook geen compensatie toegekend.

Als laatste middel stappen betrokkenen vervolgens naar het UWV. Na bezwaar en beroep beslist de CRvB uiteindelijk in hoger beroep dat op grond van het VN-Vrouwenverdrag iedere vrouw die arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van inkomen.

De CRvB heeft het UWV een termijn gegeven van 16 weken om een passende uitkering toe te kennen aan betrokkenen. Het UWV mag hierbij zelf bepalen hoe deze uitkering er uit komt te zien. Als voorwaarde is gesteld het VN-Vrouwenverdrag wordt nageleefd.

Print of deel dit artikel online