7 verplichtingen vanwege nieuwe Arbowet
Home » Actueel » 7 verplichtingen vanwege nieuwe Arbowet

7 verplichtingen vanwege nieuwe Arbowet

28 juli 2017

Per 1 juli is de nieuwe Arbeidsomstandigheden (Arbowet) in werking getreden. De wijzigingen zien met name op de betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers bij de arbodienstverlening. Ook is er meer oog voor preventie. De nieuwe Arbowet brengt een aantal wijzigingen met zich mee waar werkgevers vanaf 1 juli zeker rekening mee moeten houden.

Basiscontract

De nieuwe Arbowet brengt met zich mee dat arbodienstverleners en werkgevers verplicht zijn om een basiscontract te sluiten. Hierin moeten vanaf 1 juli 2017 de volgende verplichtingen zijn opgenomen:

  • Recht op bezoeken bedrijfsarts zonder toestemming van de werkgever
  • Wijze van overleg met OR en preventiemedewerker
  • Vrij bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts
  • Mogelijkheid van second opinion
  • Duidelijke klachtenprocedure
  • Melden beroepsziekten door bedrijfsarts
  • Advisering over preventie aan werkgever door Bedrijfsarts

Vooral de mogelijkheid tot een second opinion voor de werknemer is een belangrijke wijziging. Bij een second opinion zal een onafhankelijke bedrijfsarts een advies sturen naar de oorspronkelijke bedrijfsarts. Deze oorspronkelijke bedrijfsarts kan vervolgens bepalen of het eigen advies moet worden aangepast of niet. Daarnaast heeft de werknemer de mogelijkheid om het advies van de second opinion bedrijfsarts niet naar de oorspronkelijke bedrijfsarts te laten versturen. Het eerste advies zal dan blijven staan.
Door de overheid zijn verschillende factsheets opgesteld. Voor meer informatie klik hier.

Print of deel dit artikel online