050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Wat kan OWL voor u doen?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Als u zich als werkgever tot de arbeidsjuristen van OWL wendt, proberen zij u duidelijkheid te verschaffen. Met het tijdig nemen van de nodige maatregelen, kunt u wellicht problemen voorkomen of beperkt houden.

Alhoewel titel 10 van boek 7 BW heeft geleid tot de (brood)nodige modernisering van het maritieme arbeidsovereenkomstenrecht en tot meer harmonisering met het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht, blijft het arbeidsrecht voor de zeevarende complex.  
Door de grote hoeveelheid voorrangregels die titel 10 in het leven roept, draagt afdeling 12 van titel 10 met name bij aan versterking van de rechtspositie van zeevarenden.

Voor werkgevers en werknemers kan de harmonisering een grote impact hebben.
Nog steeds is er op de markt voor de Nederlandse zeevarenden volop aanbod van werk. 
Enerzijds kan dit een reden zijn waarom er relatief weinig jurisprudentie is over zeevarenden. Anderzijds is ook duidelijk dat de jungle van regelgeving debet is geweest aan voldoende aandacht voor de rechtspositie.

De juristen van OWL kunnen u bij de ontrafeling van rechten en plichten helpen.