050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Ontslag

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De zee-arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen de uitzendovereenkomst, waarbij de zeevarende zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip te verrichten. Dit is een verruiming ten opzichte van de oude regeling.

De wetgever heeft op dit punt aansluiting gezocht bij de reeds jarenlang bestaande praktijk, waarin zeevarende op grote schaal werden ingehuurd via 'crewing agencies'.  

Ten aanzien van het ontslag is aansluiting gezocht bij bestaande wetgeving.
De arbeidsovereenkomst kan eindigen: 

  • van rechtswege;
  • door opzegging;
  • door ontbinding.

 

Het recht op repatriëring van de zeevarende is onlosmakelijk met het ontslag verbonden en is uitgebreid in nieuwe wetgeving vastgelegd. Het recht dient te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst met de zeevarende.