050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Zeevarende

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De zee-arbeidsovereenkomst is sinds 1838 geregeld in het Wetboek van Koophandel.
De bepalingen in het Wetboek van Koophandel zijn in 1930 (bijna 100 jaar later) voor het eerst grondig gereviseerd.  Op 20 augustus 2013 - inmiddels weer 83 jaar later - is de regeling voor de tweede keer herzien. Het recht van de zee-arbeidsovereenkomst is thans neergelegd in titel 7.10.12 BW. Daarmee is de regeling  formeel gaan behoren tot het domein van het reguliere arbeidsrecht.

Aanleiding tot deze ingrijpende operatie was de Nederlandse ratificatie en implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (MAV) en de daarop gebaseerde Europese Richtlijn (2009/13/EG).
Het MAV is wereldwijd van toepassing op zeeschepen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, met uitzondering van onder meer vissersschepen, reddingvaartuigen en schepen die uitsluitend varen op de binnenwateren.

Inhoudelijk is het MAV opgedeeld in de volgende vijf hoofdstukken:

  1. Minimumvereisten voor zeevarenden om op een schip te mogen werken;
  2. Arbeidsvoorwaarden;
  3. Huisvesting, recreatievoorzieningen, voeding en catering;
  4. Bescherming van de gezondheid, medische zorg, welzijn en sociale zekerheidsbescherming;
  5. Naleving en Handhaving.

Een deel van het verdrag is geïmplementeerd in de Wet Zeevarenden.
Het gaat daarbij om de geneeskundige verklaring, de opleidingseisen en de bemanning sterkte.  

Het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht is via de schakelbepaling van 7:696 lid 1 van toepassing op het zee-arbeidsovereenkomstenrecht.  

Naleving van het MAV is voor zeeschepen van 500 GT of meer, die internationale reizen maken, geregeld via het ‘Martime Labour Certificate’ (MLC). Deze certificering – die dient te worden georganiseerd door de vlaggenstaat – heeft betrekking op 14 aspecten, waaronder de arbeidsovereenkomsten van zeevarenden, de bemanningssamenstelling, de arbeids- en rusttijden, de accommodatie en de betaling van het loon. In Nederland is certificering door de Inspectie Leefomgeving en Transport uitbesteed aan zgn. klassenbureaus.