050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Van Werk Naar Werk (WNW) en boventalligheid

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De overheid is één van de grootste werkgevers van Nederland. Er werken bijna één miljoen werknemers.

Overheidspersoneel werkt bij het Rijk (bijvoorbeeld ministeries, Belastingdienst, inspecties, Rijkswaterstaat), defensie, politie, rechterlijke macht, provincies, gemeenten, waterschappen; onderwijs (van basisschool tot universiteit), onderzoeksinstellingen en universitair medische centra.

De Rijksoverheid bestaat uit alle ministeries, uitvoerende diensten zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, inspecties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zelfstandige bestuursorganen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het CBR.

Vanwege de economische crisis bezuinigt het kabinet fors om de overheidsuitgaven te beperken. Het kabinet wil onder andere minder ambtenaren bij rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Om gedwongen ontslagen bij de overheid te voorkomen, worden meer ambtenaren 'Van Werk Naar Werk' begeleid! Hoe pakt u dit aan?