050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Beperkt door wet- en/of regelgeving

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De overige ontslaggronden voor ambtenaren zijn gelimiteerd in wet- en/of regelgeving.

Enige creativiteit in de toepassing van ontslaggronden kan soms tot opzienbarende oplossingen en/of gevolgen leiden. Van elke ontslaggrond kan in samenhang met de leeftijd en/of de diensttijd met een redelijke mate van zekerheid worden aangegeven wat de financiële consequenties zijn.

De OOW operatie (Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen), die startte in 2001 heeft tot gevolg gehad, dat UWV weliswaar de WW-uitkeringen afdoet, maar niet de rekening financiert uit het Werkloosheidsfonds.

Met andere woorden: overheden en soms ook aan overheid verwante organisaties betalen zelf de kosten van de WW-uitkering. Hetzelfde geldt voor de zgn. bovenwettelijke uitkeringen.