050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Waar gaat het om bij ontslag?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Ontslag is een ultimum remedium ofwel een uiterste middel.

De keuze voor het ontslag van een werknemer staat niet op zichzelf. In het hoofd van een ondernemer of een leidinggevende kan het iets oplossen: een financieel probleem, een intermenselijk of domweg een praktisch probleem.

Vaak wordt vergeten dat er veel meer actoren  debet zijn aan het ontstaan van een personeel probleem. Door die actoren in beeld te brengen, is het denkbaar dat personele problemen zijn te voorzien, in te schatten of zelfs te beperken. Dat leidt tot kostenbesparing, u verdient er als werkgever geld mee en voorkomt onrust, ongenoegen of ongerief.

Gaat het om een ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid of ontslag op staande voet? Wees als werkgever wijs en laat uw ontslagprobleem altijd door OWL analyseren. Daarmee heeft u voor u zelf een vertrekpunt vastgesteld en kunt u alle mogelijke oplossingen binnen bereik brengen, een keuze maken en tot uitvoering over gaan. Wij helpen u daarbij.