‘nul-uren’ contract
Home » Diensten » Werknemer » Arbeidsovereenkomst » ‘nul-uren’ contract
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

'nul-uren' contract

Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP) wordt in de volksmond ook wel een ‘nul-uren’ contract genoemd. Een ‘nul uren’ contract heeft de volgende kenmerken:

 • De werknemer is verplicht om te komen werken als hij wordt opgeroepen.
 • De werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd maar in diens contract is niet opgenomen hoeveel uren hij werkt.

Rechten en plichten van de werknemer bij een ‘nul uren’ contract:

 • Bij te kort van te voren oproepen mag niet altijd van de werknemer worden verwacht dat deze komt werken. Dit wordt niet redelijkheid en billijkheid geacht.
 • In sommige gevallen kan het nuttig zijn om (met de werkgever) afspraken te maken over de wijze van oproepen en deze vast te leggen.
 • De werkgever heeft de plicht om de oproepkracht op te roepen als er werk beschikbaar is. In de praktijk is dit lastig om af te dwingen. Als er meerdere oproepkrachten zijn, moet het werk zo veel mogelijk evenredig onder hen verdeeld worden, ook dit is lastig af te dwingen.
 • Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat tijdens de eerste zes maanden alleen loon betaald hoeft te worden als de werknemer ook daadwerkelijk werkt. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Dit wordt het uitsluiten van de loondoorbetalingsplicht genoemd.
 • Als de werknemer langer dan 6 maanden in dienst is geldt wel een loondoorbetalingsplicht, als de werknemer is ingeroosterd en niet kan werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende werk is. De werknemer heeft dan recht op doorbetaling van loon. Dit kan anders zijn als dat bij cao is bepaald. Dit geldt alleen voor werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Deze functies en/of werkzaamheden moeten genoemd worden in de cao. Voor seizoensarbeid en in de uitzendbranche gelden meer mogelijkheden voor het uitsluiten van de loondoorbetalingsplicht.
 • Volgens de loondoorbetalingsplicht is de werkgever ook verplicht het loon door te betalen als er werk is, maar de werknemer niet wordt opgeroepen. In de praktijk is dit lastig om af te dwingen.
 • In geval van ziekte die ontstaat tijdens een oproep, moet de werknemer de uren waarvoor hij is ingeroosterd, uitbetaald krijgen. Wordt een werknemer met een oproepcontract buiten een oproep om ziek, dan is er geen recht op loon.
 • De werknemer heeft bij elke oproep recht op minimaal 3 uur loon, dus ook als hij maar 1 uur werkt.
 • De werknemer kan een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. In dat geval wordt het vermoeden aangenomen dat de vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden.
 • De ketenregeling is van toepassing, in een periode van twee jaar mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden gegeven. Na twee jaar of het vierde tijdelijke contract ontstaat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De werkgever moet uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het feit of hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer wel of niet voortzet. Dit heet de aanzegplicht. De werknemer heeft mogelijk recht op een vergoeding als je werkgever dit niet doet. Dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor een periode van korter dan zes maanden.
 • In een cao kunnen afspraken staan die mogelijk gelden. Lees hier meer over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
Print of deel dit artikel online