050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Welke rechter is bevoegd?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Rechters in landen van de Europese Unie zullen veelal gebruik maken van de EEX-verordening om hun bevoegdheid vast te stellen. Wanneer deze verordening niet van toepassing is dan moet de bevoegdheid van de rechter worden vastgesteld op grond van nationale bevoegdheidsregels.

De kantonrechter Rotterdam is overeenkomstig 7:705 BW bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake de zee-arbeidsovereenkomst naar Nederlands Recht of geschillen inzake een daarop van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst.

Vanwege de wens om kennis over maritieme arbeidsgeschillen binnen de rechterlijke macht te bundelen en de aanwezigheid van een grote zeehaven is gekozen voor de kantonrechter Rotterdam.

Echter, in afwijking van 7:705 BW kan het verzoek om ontbinding als bedoeld in 7:685 BW ook worden gedaan aan  ingevolge artikel 99, 100 en 107 t/m 109 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde kantonrechter.