050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Wet Werk en Zekerheid

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een hoop veranderingen teweeg gebracht voor de werkgever en de werknemer. In veel gevallen zal blijken dat het zoeken van rechtsbijstand een goede greep is.

Het eerste deel van de WWZ is in werking getreden op 1 januari 2015. Dit richt zich vooral op de flex-werknemer.

Het tweede deel richt zich op het ontslagrecht en is in werking getreden op 1 juli 2015.
Op 1 januari 2016 wordt het nieuwe WW-recht ingevoerd.

In de nieuwe wetgeving worden begrippen geïntroduceerd die niet duidelijk worden uitgelegd in de wettekst. De uitwerking van deze begrippen zal in jurisprudentie moeten blijken. Een voorbeeld van een nieuw begrip is de ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering’ welke van belang is bij de nieuwe ketenbepaling. Uit de nieuwe wetgeving blijkt ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de cao-partijen. Dit vloeit voort uit het feit dat de nieuwe wetgeving een uitwerking is van het Sociaal Akkoord dat in april 2013 tussen het kabinet en de sociale partners is gesloten. Voor de uitwerking van de nieuwe wetgeving zal er ook gekeken moeten worden naar de parlementaire geschiedenis, hieruit kan de bedoeling van de wetgever worden opgemaakt. De WWZ leidt daarmee tot ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht.

OWL Juridisch advies kan werkgevers en ook werknemers helpen om de nieuwe wetgeving toe te passen en te verduidelijken.