050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

WW-uitkering in het algemeen

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

De toekenning van een WW-uitkering aan de werknemer of de ambtenaar verschilt niet. 
De termijn, waarover u in het algemeen recht op een WW-uitkering heeft, staat op grond van uw arbeidsverleden en leeftijd vast. Op dit moment (2015) strekt een dergelijke uitkering zich nog uit tot maximaal 38 maanden.

Bij de vaststelling van de duur is belangrijk of u voldoet aan de weken- en de jareneis. Is dat niet het geval dan zal er in het algemeen sprake zijn van geen of nauwelijks recht op een WW-uitkering. 
De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van het laatstverdiende loon, waarbij een maximum geldt. Voor ambtenaren geldt soms een zgn. bovenwettelijke regeling die een aanvulling op de WW-uitkering biedt en eventueel na afloop van de WW-uitkering nog een na wettelijke uitkering.

Voor alle werknemers geldt inmiddels een hogere AOW-gerechtigde leeftijd. Met ingang van 2015 is deze leeftijd nog verder opgehoogd. Dat levert voor ontslagen oudere werknemers in die zin een probleem op dat zij na afloop van 38 maanden WW best eens kunnen zijn aangewezen op de IOAW. Belangrijk daarbij is wel dat de partner geen inkomen heeft. De IOAW is als het ware een verkapte bijstandsuitkering zonder vermogenstoets. Het inkomen van de partner wordt van de IOAW-uitkering afgetrokken waardoor het zo kan zijn dat er geen recht op een IOAW-uitkering resteert.