050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Uw recht of gelijk halen?

Deze pagina printvriendelijk afdrukken

Wij inventariseren samen met u het probleem en/of het meningsverschil tussen u en uw werkgever.

Dat betekent ook dat wij van u vragen dat u het achterste van uw tong laat zien. Alleen dan kunnen wij samen met u herleiden wat als oorzaak van de verstoring van de relatie tussen u en uw werkgever moet worden aangemerkt.

Hetzelfde geldt ook voor de bedrijfseconomische omstandigheid, die uw werkgever opvoert, en de aanpak, die daarbij is gevolgd. Dit proces van inventariseren wordt vergemakkelijkt door de schriftelijke stukken, die uw werkgever aan UWV WERKbedrijf aanleverde.

Ook dan is uw inbreng aan informatie voor ons van belang. Wij brengen uw kansen in kaart.
Wij bespreken deze met u en stellen een vertrekpunt vast, waarbij wij ook het doel en de route hebben gedefinieerd. 

Voor ons staat voorop dat uw gelijk bij de rechter u lang niet altijd tot voordeel zal strekken. Daarom zullen wij dikwijls een uiterste poging doen om het gesprek tussen u en uw werkgever weer op gang te brengen. Het laatste betekent overigens niet dat de wegen van partijen niet scheiden. Het heeft wel tot gevolg dat er wellicht ruimte ontstaat om ieder voor zich nieuwe afwegingen te maken.

Een minnelijke regeling of een vaststellingsovereenkomst kan een oplossing zijn om tot beëindiging van het dienstverband te besluiten.

U behoeft daarmee uw aanspraak op een uitkering niet in gevaar te brengen. Het treffen van een minnelijke regeling zorgt er soms voor dat het afscheid minder heftig is dan bij de zitting of de toezending van de uitspraak van de kantonrechter. Soms is er dan al redelijk snel weer een nieuw loopbaanperspectief.